Bindt, boeit en beroert de site uw bezoeker?

Zoals met zoveel zaken geldt bij website design nadrukkelijk “overdaad schaadt”. Het gemak in het gebruik voor de bezoeker is bij de design keuze dan ook leidend. Factoren als een logische vlakverdeling, de wijze waarop het design de navigatie ondersteunt en typografische consistentie en de functionele inzet van kleuren, foto- en videomateriaal zijn in grote mate bepalend voor het succes van uw online strategie.