Berichten

SEO Mythes Busted – Meer links of meer content

Vorige week schreef ik het eerste artikel in de serie Google Myths Busted – Aanmelden bij Google. Waarin ik al aangaf dat SEO in de afgelopen jaren enorm veranderd is en dat veel oude ‘trucs’ nog steeds gebruikt worden om een website te optimaliseren voor de zoekmachines

Vandaag bespreken we weer 2 mythes. Lees meer

Content Marketing, tips & trics…

Van de groenteboer op de hoek tot en met Fortune500 bedrijven, ieder bedrijf met een ambitie nieuwe klanten te werven en bestaande klanten te behouden heeft wel een blog of een online nieuwsbrief waarin zij inhoud delen. Maar met de hoeveelheid informatie beschikbaar en de kwaliteit van het gedeelde niet altijd hoogwaardig, ontstaat het risico dat al die inspanningen in het genereren van inhoud tevergeefs blijken. Een zoektocht langs veelgelezen weblogs leverde de volgende tips op.
1.    Zenden en ontvangen:
Houd er rekening mee dat er reacties en vragen komen van lezers. Omdat het doel is om tweeweg verkeer in de communicatie met de lezer te creëren, dient alle feedback en input te worden opgevolgd. Qua tijdsbesteding is de verhouding 30% zenden en 70% ontvangen.
2.    Authentiek en geloofwaardig:
De boodschap in de blogs moet onderbouwd worden door de inhoud van de website en de offline uitingen. Consistentie in alle uitingen zorgt er niet alleen voor dat de boodschap krachtiger wordt ervaren door de lezer, ook draagt het bij aan het verhogen van het autoriteitsgehalte van de schrijver.
3.    Relevant en specifiek:
In blogs (en alle overige uitingen) dient voor de lezer klip en klaar te zijn waarom de inhoud voor hem waardevol is. De kans dat de inhoud van een blog een potentiële klant bindt, boeit en beroert stijgt substantieel als er (h)erkenning is van de specifieke uitdagingen waarvoor de klant zich ziet geplaatst. Een blog met een simpele opsomming van de voordelen van de diensten of producten wordt niet gelezen.
4.    Promotie en distributie:
Een blog schrijven en online zetten werkt niet. Promoot de blogs op fora waar aantoonbaar de doelgroep actief is en zorg dat het eenvoudig is voor geïnteresseerde om zich aan te melden en te reageren op het blog. Belangrijk is ook dat iedere uiting een backlink bevat naar de website. Immers op de website vindt de klantconversie plaats.
5.    Vertrouwen en uitdagen:
De lezer is sceptisch als in een blog van meet af aan een sterke mening wordt geventileerd. Begin met blogs te publiceren die bijvoorbeeld trends of ontwikkelingen beschrijven. Als de lezer gewend is aan het blog kan een krachtige(re) mening en overtuiging worden toegevoegd. Uiteraard is de feedback van de lezer hierbij een wezenlijk bron van inspiratie.
6.    Meten en weten:
Meet de response op de blogs. Hoe vaak is de blog gelezen? Hoe vaak is de blog gedeeld via andere media? In hoeverre draagt de blog bij aan een hogere ranking van de website? De antwoorden op deze vragen (en nog veel meer) worden gevonden door vooraf duidelijke doelstellingen te bepalen en een goed meetinstrumentarium ter beschikking te hebben.
Ik realiseer me dat deze opsomming verre van compleet is. Het is een selectie van tips en trics die ik vond op de verschillende websites (o.a. http://socialmediab2b.com/ enhttp://www.mediapost.com/). Vanzelfsprekend is iedere aanvulling meer dan welkom.