Samen met onze opdrachtgevers beantwoorden wij de volgende vragen:

  • Wat willen we bereiken?
  • Welke stappen moeten we ondernemen om de doelen te behalen?
  • Wat zijn de te verwachten investeringen en opbrengsten?

De antwoorden verwerken wij in een concreet plan van aanpak dat is voorzien van een haalbaar inkomsten en uitgaven plaatje