Social media profeten; zijn hun voorspellingen uitgekomen?

Wat is er uitgekomen van de voorspellingen die de social media goeroes eind verleden jaar hebben gedaan?

Zo aan het einde van het jaar is het een mooi moment om de balans op te maken. In hoeverre zijn de voorspellingen van deskundigen van profetische aard gebleken? Haalt de techniek ons voorstellingsvermogen in? Laten de ontwikkelingen op het gebied van social media zich überhaupt voorspellen? Lees, denk en beoordeel mee. Lees meer

Social Media do’s en dont’s…

Met Digital Footprint hebben voor een verscheidenheid aan opdrachtgevers social media strategieën opgezet en uitgevoerd. Belangrijk  onderdeel van onze aanpak is het geven van workshops. In deze interactieve sessies besteden we veel aandacht aan de do’s en dont’s bij het gebruik van social media als onderdeel van de marketing mix.

Steevast zien we dat  deelnemers aan de workshops na aanvankelijke voorzichtigheid, stapsgewijs social media enthousiast gaan gebruiken in hun communicatie. Aan de hand van de  feedback formulieren van deelnemers hebben we hieronder een lijst samengesteld met de voor hen meest relevante adviezen.
Lees meer

Hoe sociaal is social media?

In de Harvard Business Review van oktober vraagt Larry Kramer (schrijver van het boek  C-Scape) zich af hoe sociaal social media is?

Door de explosieve groei in het gebruik van social media fora als Twitter, Facebook en LinkedIn is deze vraag zowel relevant als actueel. Laatst hoorde ik op een congres dat Twitter ‘als platform’ de mogelijkheid biedt om ‘met veel mensen persoonlijk te communiceren’. Ik vraag me af of ‘veel mensen’ de communicatie via Twitter dusdanig ‘persoonlijk’ ervaren dat men enmasse bereid is producten of diensten af te nemen. Lees meer

Wat, hoe vaak en wanneer Twitteren

Op verzoek van een opdrachtgever actief in de zakelijke dienstverlening die social media als onderdeel van de communicatiemix hebben omarmd, hebben we een eerste opzet gemaakt wat, hoe vaak en wanneer te Twitteren.
1. Tweets van algemeen aard:
1 a 2 tweets per week die een boodschap van algemeen aard bevatten en gericht zijn op de specialismen van de zender. Het is belangrijk dat vanuit de organisatie zoveel mogelijk input wordt verkregen. Een optie is om een bibliotheek kunnen aan te leggen met tweets die gebruikt kunnen worden. Vanzelfsprekend dienen de tweets wel een hoog actualiteitsgehalte te hebben. Een vorm van redactie valt aan te bevelen.
Tweets die later op de dag worden gepost worden beter gelezen door volgers*
2. Markt- / klantontwikkeling tweets:
1 a 2 tweets per week die een toelichting geven over markt- en / of klantontwikkelingen. Net als bij het vorige punt is ook voor deze inhoud het belangrijk om de interne troepen te mobiliseren. Gelet op het soms vertrouwelijke karakter als het het delen van klantervaringen betreft, dient in de voorkomende gevallen de inhoud geanonimiseerd te worden.
Tweets die later in de week worden gedeeld hebben een hoger doorclick gehalte*
3. Welkom als volger tweets:
Het is (eigenlijk meer dan) gebruikelijk om alle nieuwe volgers zo persoonlijk mogelijk welkom te heten. In het begin zal het volstaan om bijvoorbeeld iedere ochtend de nieuwe volgers welkom te heten. Als het aantal volgers toeneemt, kan de ‘welkom frequentie’ worden uitgebreid naar 2, 3, 4 etc. per dag. Een nieuwe volger direct persoonlijk welkom heten maakt vanzelfsprekend de beste indruk.
4. Toegevoegde waarde tweets:
Relevante informatie delen met alle volgers. Bijvoorbeeld door tweets van andere twitteraars te retweeten. Door relevante fora, (online) vakliteratuur en overige publicaties nauwgezet te volgen, moet het mogelijk zijn om minstens 1 keer per dag een bericht te retweeten.
Onderzoek heeft uitgewezen dat volgers het waarderen als er met regelmaat wordt ge(re)tweet*
5. Twitter als saleskanaal:
Om Twitter als potentieel commerciële tool in te zetten is het essentieel de ongeschreven regels van social media te gehoorzamen (zender en ontvanger delen gratis en geheel vrijblijvend relevante informatie met elkaar). Een zender kan gratis advies / input geven en door het gratis advies onder de aandacht te brengen, zal het aantal relevante volgers toenemen. Volgers die mogelijk geïnteresseerd zijn in een meer uitgebreid advies.
In het weekend hebben volgers meer tijd om uitgebreidere input te lezen en voor opvolgende acties*
Zoals gezegd, dit is een eerste opzet en daarmee verre van volledig. Iedere input, ervaring, instemming, afkeuring etc, is dan ook zeer welkom.
Bij voorbaat dank!
* Kijk ook even op de link WHEN TO TWEEThttp://www.readwriteweb.com/biz/2011/03/tweeting-often-and-on-weekends.php van Dan Zarerella.